Jaarboek Symbolon

Astrologisch Jaarboek Symbolon komt er aan!

Vanaf 2018 verschijnt jaarlijks in de loop van het najaar het Astrologisch Jaarboek Symbolon, met daarin de vertrouwde diepgaande astrologische analyses, actuele situaties en interessante artikelen zoals die 27jaar lang in Tijdschrift Symbolon zijn verschenen.  De eerste editie van Jaarboek Symbolon verscheen november 2018, en Astrologisch Jaarboek Symbolon 2019 is al weer in voorbereiding.

Je kunt je abonneren op het jaarboek via het formulier bij de volgende link, waarbij je kunt aangeven of je per automatische incasso wilt betalen, of vooraf de nota wilt voldoen: http://www.symbolon.nl/livesite/jaarboek-symbolon/  Wij stellen automatische incasso zeer op prijs (alleen mogelijk vanaf een Nederlandse bankrekening).

De oplage is die van het abonnee-aantal, we drukken maar heel weinig extra, dus het jaarboek is maar heel beperkt na te bestellen.

Wil je adverteren in het jaarboek, dan zijn hier de mogelijkheden: Tariefkaart 2018 advertenties jaarboek Symbolon

Dit is de opzet die we voor ogen hebben:

  • Eenmaal per jaar verschijnt eind van de zomer of zoveel eerder als mogelijk is, het Symbolon jaarboek.
  • De omvang is 96 of 104 pagina’s, in kleur (en soms misschien wat meer als het onderwerp meer ruimte vraagt)
  • Het formaat is hetzelfde als het formaat van tijdschrift Mantra (zie www.tijdschriftmantra.nl)
  • De abonnementsprijs bedraagt voor 2018  € 17,50 per jaar, dit is inclusief verzendkosten voor Nederland. Vanwege de hoge verzendkosten naar het buitenland komen daar extra verzendkosten ad € 7,50 bij, zodat de abonnementsprijs voor het buitenland € 25,00 bedraagt.
  • Bij stijgende prijzen voor porto en papier, en als gevolg van de BTW-verhoging, kunnen we de abonnementsprijs per volgende jaargang aanpassen.
  • Aanmeldingen die  binnenkomen nadat de adressen naar het verzendhuis zijn gegaan, zullen het Jaarboek nagestuurd krijgen, maar daarvoor zullen we portokosten in rekening moeten brengen.
  • De planning voor het verschijnen van de editie van 2019 is late zomer 2019.
  • Heb je je geabonneerd op het jaarboek, dan hoef je niet opnieuw te bestellen, je krijgt automatisch het volgende jaarboek. Het abonnement kan uiteraard op elk gewenst moment worden opgezegd.
  • Het kan zijn dat u door een fout van Sandd geen jaarboek heeft ontvangen; het gebeurt een heel enkele keer. Op de nota die u krijgt staat de week waarin u het jaarboek kunt verwachten. Reclameren voor niet ontvangen nummers kan tot twee maanden nadat het nummer verzonden is. Aangezien van het jaarboek maar heel erg weinig extra wordt gedrukt, is tijdig reclameren belangrijk, omdat het anders mogelijk uitverkocht is.
  • Nabestellen van een jaarboek zonder abonnement kan per email aan het secretariaat: info@symbolon.nl