Biografie

Op 2 december 1952 aanschouwde ik in Schiedam het levenslicht. Het was een heldere zonnige dag en het vroor licht. Ik heb er maar kort gewoond, want toen ik twee-en-een-half was verhuisden we naar Barneveld, waar ik naar de Openbare Lagere School aan de Bouwheerstraat ging.

Vervolgens doorliep ik de middelbare school en fietste dagelijks heen en weer tussen Barneveld en de Rijks Hogere Burgerschool in Amersfoort, waar ik in juni 1969 mijn eindexamen HBS-A haalde. (vergelijkbaar met de huidige VWO).

Jeugd en studententijd

Ik was van jongs af aan geboeid door mensen, door landen en culturen, geschiedenis en archeologie, en besloot om Sociale Geografie te gaan studeren in Amsterdam, waar ik op 16-jarige leeftijd op kamers ging. Daar stapte in niet alleen in de wereld van de wetenschap, ik maakte er ook kennis met de astrologie (1971), en vanaf 1972 met de wetenschappelijke parapsychologie, symboliek en Jungiaanse psychologie, Tarot, I Tjing, en veel andere gebieden die we nu onder de noemer ‘New Age’ plaatsen. Er ging een boeiende en fascinerende wereld voor me open, en ik begon naast mijn universitaire studie allerlei lezingen en cursussen te volgen op die gebieden.

Het was een uitermate boeiende tijd: een tijd van vernieuwingen en veranderingen. De Beatles en hun type muziek bepaalden het muzikale beeld onder de jongeren, zeer tegen de zin van de ouderen die het vulgair vonden, de Maharishi kwam naar het westen, religie kwam in beweging, er waren (studenten)opstanden overal in Europa tegen gezag en oude stromingen, de milieuproblematiek deed zijn intrede, kortom, er was sprake van veel maatschappelijke turbulentie.

Ondertussen werkte ik hard door aan mijn studie en haalde in 1972 cum laude mijn kandidaats in de Sociale Geografie, en begon aan een tweede studie daarnaast: Planologie.

1972 is ook het jaar waarin het Rapport van de Club van Rome verscheen, een alarmerend rapport, en voor het eerst op die schaal en dat niveau, dat de wereld wakker schudde en liet zien wat de gevolgen van ons handelen voor het milieu zijn en zouden worden. Er ontstond een milieubeweging, en er werd een nieuw bijvak aan de Universiteit van Amsterdam opgenomen: het bijvak milieukunde. Ik behoorde tot de eerste groep studenten die dit bijvak ging volgen.

Parallel aan mijn studie volgde ik ook waar ik maar kon astrologielessen, en las alles wat ik maar te pakken kon krijgen over dit onderwerp. Er was echter nog maar weinig literatuur, en de interpretaties die ik vond waren in veel gevallen voor mijn gevoel vrij zwart-wit en ook nogal eens moralistisch of oordelend, al waren er ook genuanceerdere boeken. Ik zocht echter niet zozeer naar constateringen, maar wilde meer het hoe en waarom van menselijk gedrag begrijpen. Dat bood de Jungiaanse psychologie me, waar ik in diezelfde tijd tegenaan liep en wat me fascineerde. Naarmate ik me er meer in verdiepte, werd het me duidelijk dat déze psychologie een vruchtbaar kader voor de astrologie kon vormen. Gaandeweg begon ik de verbanden tussen beide te zien, en in een paar opmerkelijke, heel indringende dromen ‘schoven astrologie en Jungiaanse psychologie als het ware in elkaar’ en begreep ik hoe ik ze kon combineren. Dat heb ik uitgewerkt in een serie astrologieboeken, en dat is ook een belangrijk onderdeel van de astrologielessen die ik ben gaan geven. In die periode besloot ik ook om, als ik eenmaal ver genoeg zou zijn met de astrologie, een eigen opleiding te starten waar je de astrologie van A tot Z kon leren. Ik had daar zelf veel behoefte aan gehad, maar een dergelijk opleiding bestond niet in die tijd.

Lesgeven vond ik leuk, heel leuk. Dat merkte ik toen ik een parttime baan als lerares aardrijkskunde kreeg aan de Havo-top van de Pedagogische Academie in Bergen NH. Ik heb dat een paar jaar gedaan, en denk er nog altijd met heel veel plezier aan terug.

Astrologie

In november 1975 studeerde ik af bij Prof. Heinemeier en werd doctoranda in de Sociale Geografie. Eigenlijk heel dubbel, want enerzijds vond (en vind) ik alles wat met geografie samenhangt nog steeds boeiend, maar tegelijkertijd was ik in datzelfde jaar begonnen met een eigen kleine en bescheiden astrologische praktijk, en in 1976 begon ik met lesgeven in de astrologie. Eerst nog in kleine kring, thuis in de huiskamer. Dat groeide uiteindelijk uit tot de opleiding die ik voor ogen had, een opleiding die officieel in 1980 van start ging onder de naam Stichting Achernar.

In 1976 begon ik ook met lezingen geven in de astrologie, en werd in 1977 in Duitsland uitgenodigd. Vanaf dat moment ben ik regelmatig op buitenlandse congressen en seminars en geef daar lezingen en workshops. Hans, met wie ik in augustus 1978 in het huwelijk trad, deelde mijn interesses en reisde altijd mee. We hebben heel wat afgefilosofeerd en gebrainstormd in de lange autoritten die we maakten, op weg naar een volgend congres!

Tussendoor vond ik nog tijd om ook mijn tweede universitaire studie af te maken, al wist ik in mijn hart echter dat mijn richting en levensdoel meer in de richting van astrologie, Jungiaanse psychologie, symboliek en dergelijke zou liggen. Dat werd me van binnen duidelijk in de loop van 1977, toen ik tijdelijk werkte op het Instituut voor Milieuvraagstukken aan de Vrije Universiteit. Hoewel ik het werk zelf boeiend vond, werd ik innerlijk heel sterk ‘een andere kant op gezogen’. Dat gevoel werd zo sterk dat ik besloot daar te stoppen met werken en definitief de astrologie in te gaan. Toch studeerde ik in mei 1978 nog af als doctoranda in de Planologie bij prof. Faludi. Mensen die mij kennen weten dat ik dingen graag afrond!

1978 was in menig opzicht een belangrijk jaar. Om naast de inkomsten uit consulten en lessen in de astrologie (en dat was geen vetpot) nog wat inkomsten te krijgen ging ik werken bij boekhandel Arcanum op de Reguliersgracht. Het boekhandeltje bestaat helaas niet meer, maar ik heb er heel wat fijne uren doorgebracht. Ik was ergens in 1972 dit boekhandeltje op het spoor gekomen en was er vaste klant en kende er de weg. En hoewel menigeen mij voor gek versleet dat ik met mijn universitaire opleiding gewoon verkoopster werd in een boekhandel, was het voor mij een bewuste keuze: ik houd van boeken, ik bleef op de hoogte van wat er allemaal verscheen op de gebieden die mij interesseren, ik verdiende er een beetje bij, en kon door het parttime werk tijd overhouden voor lesgeven, het ideaal van een eigen school voorbereiden, en een boek schrijven.

Hans en ik werden in 1978 ook kernlid van de NVP, de Nederlandse Vereniging voor de wetenschappelijke studie van de Parapsychologie, en Karen werd mederedactielid van het tijdschrift Spiegel der Parapsychologie, waarvoor Hans het typewerk verzorgde. Hans en ik werden ook medebestuurslid van Stichting Arcturus en mederedactieleden van het astrologisch tijdschrift Spica, en medeorganisatoren van de astrologische najaarscongressen in Oldenzaal.

Het is najaar 1978 als mijn eerste boek ‘Psyche en Astrologisch Symbool’ verschijnt, er zouden nog veel boeken volgen (voor een overzicht van mijn publicaties verwijs ik naar het onderdeel ‘boeken’.) In diezelfde periode kwam ik voor het eerst op televisie in een uitzending die geheel gewijd was aan de astrologie, en die geleid werd door Freek de Jonge, die zich hiervoor speciaal had uitgedost in een sweater met sterretjes erop.

Stichting Achernar: opleiding astrologie

In 1980 is het dan zo ver: Stichting Achernar wordt opgericht. De voorbereidingen voor een vierjarige beroepsopleiding in de astrologie zijn dan afgerond en we kunnen starten. De droom van een eigen astrologische opleiding is werkelijkheid geworden. Henny van den Bor, die als secretaresse gewerkt had op het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit, werd de secretaresse van de school. We konden starten in Amstelveen, in het grote souterrain van hun woonhuis. Henny is acht jaar secretaresse gebleven, totdat zij en haar man een eigen bedrijf begonnen en zij het secretariaat voor hun bedrijf ging doen.

Inmiddels hadden wij eenzelfde huis met eenzelfde souterrain, en verplaatsten de lessen zich naar ons eigen, grote, souterrain, door studenten wel ‘de sterrenkelder’ genoemd.

Hans heeft een aantal jaren een deel van het secretariaatswerk overgenomen, totdat Yvonne, zijn zus die taak enthousiast op haar nam. Eerst bij ons thuis, in de huiskamer, en vanaf 2000 op onze nieuwe locatie in Amstelveen. Yvonne heeft bij ons gewerkt tot enkele maanden voor haar vroegtijdige overlijden in november 2003.

De jaren die volgden werden gekenmerkt door hard werken. Ik genoot (en geniet nog steeds) van het lesgeven, en door mijn reizen naar congressen in het buitenland nam ik regelmatig de nieuwste ontwikkelingen mee naar Nederland, en bleef mijn lessen en de opleiding aanvullen met al die vernieuwingen.

Gezin

In 1982 werd onze zoon geboren, Machiel, en in 1986 onze dochter Machteld. Voor mij was het ervaren van zwangerschap en geboorte zo’n beetje het mooiste wat ik heb meegemaakt. Ja, ook de bevalling, thuis, in de warmte van onze eigen omgeving. Het heeft me een dimensie erbij gegeven. Hans en ik zorgden samen voor de kinderen, altijd was een van ons thuis om er voor hen te zijn.
Inmiddels zijn we de trotse grootouders en genieten intens van onze kleinkinderen.

Hans is marconist geweest (radio-officier op zee), en toen hij besloot aan de wal te blijven is hij fonetiek gaan studeren. (Fonetiek is het mechanisme van spreken en verstaan.) Hij is daar in 1989 in afgestudeerd, en heeft tijdens zijn studie steeds meegewerkt met mijn activiteiten in de astrologie, en door in een langzamer tempo te studeren kon hij zowel blijven meewerken als ook mede voor de kinderen zorgen.

Stichting Odrerir: opleiding symbolische psychologie op basis van C.G. Jung

Naast de astrologie en de parapsychologie bleef ik ook intensief bezig met de psychologie van C.G. Jung. In mijn astrologie-opleiding verwerkte ik een aantal bruikbare delen van deze psychologie, wat leidde tot steeds meer verzoeken van studenten en ex-studenten om een aparte cursus in de Jungiaanse psychologie te gaan geven. Dat is uiteindelijk uitgemond in een vijfjarige opleiding Symbolische Psychologie, gebaseerd op de psychologie van C.G.Jung, die in 1987 van start ging. De eerste drie jaar omvatten alle beginselen en de toepassing daarvan van de psychologie van Jung, het vierde jaar past alle kennis toe op het werken met de symboliek van de Tarot, en in het vijfde jaar duiken we in de mythologie om de samenhang te zien tussen ontwikkelingen in mythen, de ontwikkeling van het bewustzijn van de mensheid en de ontwikkelingsstadia van het individu. De naam voor de opleiding werd Stichting Odrerir.
“Macht verschijnt waar liefde verdwijnt” heeft Jung eens gezegd. Nieuwsgierig naar de dynamiek hiervan ben ik het verschijnsel macht gaan onderzoeken. Ik heb dat meer dan 25 jaar gedaan en ben op heel veel indringende achtergronden gestuit van machinaties van de macht in de huidige tijd. Dat heb ik verwerkt in twee speciale modules  van de opleiding: Wereldbepalende Machtsstructuren en De Financiële Wereld.

Tijdschrift en Jaarboek Symbolon

Toen Stichting Arcturus ophield te bestaan, en daarmee ook aan het astrologisch tijdschrift Spica een einde kwam, besloten Hans en ik een eigen astrologisch kwartaaltijdschrift op te zetten. Hans had jarenlang meegewerkt aan het tijdschrift Spica: hij tikte daarvoor alle artikelen in, en doet tot op de dag van vandaag de vormgeving van het nieuwe tijdschrift, dat Symbolon werd genoemd en waarvan in het najaar van 1990 het eerste nummer verscheen. In 2018 veranderde de opzet van Tijdschrift Symbolon: het is Jaarboek Symbolon geworden waarop je je kunt abonneren en dat eenmaal per jaar verschijnt, in dezelfde vorm als tijdschrift Mantra.

Nederlands Astrologen Congres – Astrologia Omnis

In 1990 traden Hans en ik ook toe tot de organisatie van het Astrologisch Congres, Astrologia Omnis genaamd. Vanaf dat moment tot 2020 heeft Hans de vormgeving van de folders van dat congres en ben ik deel van de programma-commissie.
Na alle perikelen rond corona, waardoor bij elkaar komen op congressen niet mogelijk was, hebben we besloten het als online-gebeurtenis te laten voortbestaan.

Onderscheidingen

Door mijn lezingen en workshops in het buitenland, ook veel in de Verenigde Staten, ben ik daar steeds bekender geworden. Ik heb contacten over de hele wereld en heb lezingen gegeven in Australië, Canada, Japan, Rusland en de Verenigde Staten, en in Europa in België, Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Ierland, Italië, Kroatië, Noorwegen, Tsjechië, Schotland, Servië en Zwitserland.

Ik merkte dat mijn werk in het buitenland erg gewaardeerd werd, maar hoe sterk dat was bleek in 1992, toen ik in de Verenigde Staten werd genomineerd voor de prestigieuze Regulus Award. Dit is de hoogste astrologische onderscheiding die eenmaal in de drie jaar wordt uitgereikt, en waarvoor vijf astrologen uit de hele wereld worden genomineerd. In 1995 ben ik opnieuw voor deze prijs genomineerd en vond dat een reusachtige eer. Drie jaar later, in 1998 is het opnieuw zo ver: ik ben wederom genomineerd en zat in mei in Atlanta rustig aan het grote banket waar de prijzen bekend werden gemaakt, toen de gesloten envelop van de notaris werd geopend en bleek dat de astrologische gemeenschap aan mij de onderscheiding had toegekend. Ik kreeg de Regulus Award for Astrological Education voor al mijn werk op het gebied van astrologisch onderwijs en de verbreiding van astrologische kennis via woord en geschrift.

In 1999 ontving ik in Australië het ‘Honorary Masters Diplom’ van de AGE, de International Astrological Guilds of Educators, en in hetzelfde jaar werd ik benoemd tot erelid van de Argentijnse Vereniging voor Jungiaanse Psychologie.

Op 14 februari 2009 werd ik, tot mijn grote verrassing, door de C.G. Jung Vereniging Nederland tot erelid benoemd en kreeg uit handen van secretaris Wim de Vrij de oorkonde met een litho overhandigd. Onnodig te zeggen hoezeer ik me vereerd voelde!

Artikelen en rubrieken in tijdschriften

Prana was het tweemaandelijkse Tijdschrift voor spiritualiteit en randgebieden der wetenschappen, uitgegeven door Ankh-Hermes in Deventer. In 1995 ben ik deel gaan uitmaken van de redactie, een dankbare en plezierige taak. Ik heb er ook veel artikelen in geschreven, en het fijne van Prana was dat je de ruimte kreeg om je ideeën en inzichten weer te geven.
Juni 2014 trok VBK Uitgeversgroep, waar Ank-Hermes nu onder valt, plotseling de stekker uit Prana. Dat er geen winst mee te behalen was, wisten we. Maar dat er behoefte is aan een serieus en diepgaand esoterisch tijdschrift besefte de redactie maar al te goed. Daarom besloten we zelf door te gaan, onder de naam MANTRA. December 2014 is het eerste nummer verschenen: thema LEVEN. Een aantal jaren heeft onze uitgeverij, Symbolon, het tijdschrift vormgegeven en uitgegeven. Nu is het overgenomen door Uitgeverij Edicola, waar het in uitstekende handen is. Ik werk er nog altijd voor.

Ik heb aan verschillende tijdschriften meegewerkt of bijgedragen, zoals al wat langer geleden aan Bres, toen nog onder redactie van Dries Langeveld, en ik heb rubrieken gehad in Jonas, Onkruid en Koorddanser, voor welke laatste ik met veel plezier meer dan tien jaar lang een boekenrubriek verzorgde. Ook in Paravisie verschenen artikelen van mijn hand.

Een eigen uitgeverij

Hans en ik zijn dol op boeken en zijn in 1997 begonnen met het zelf uitgeven van boeken op het gebied van astrologie, psychologie, mens en maatschappij, e.d. De naam van de uitgeverij wordt dezelfde als die van het tijdschrift: Symbolon. Hans vertaalt, ontwerpt de kaften en verzorgt de hele opmaak van de boeken, en de vele andere zaken die met de uitgeverij samenhangen, doen we gezamenlijk. Oorspronkelijk werkten we samen met anderen aan een kleine uitgeverij: BF Uitgeverij (van de naam Bona Futura). BF Uitgeverij is kort daarop een onderdeel van Symbolon geworden.
In 2017 hebben we de boeken van mijn hand die bij uitgeverij Schors waren verschenen van hen overgenomen. Ze zijn nu deel van Uitgeverij Symbolon en BF Uitgeverij.

Ontwikkelingen in het buitenland

Vanouds onderhoud ik veel banden met het buitenland, heb er veel vrienden / collega’s met wie ik veel uitwissel, en ik geef lezingen op internationale congressen, zoals de wereldcongressen in Zwitserland en de Verenigde Staten.

Ondertussen was er in de Verenigde Staten heel veel gaande, en was een heuse astrologische universiteit in voorbereiding: Kepler College. Het initiatief daarvoor werd in 1991 genomen, en in 1992 werd met de voorbereidingen gestart. Ik werd lid van de Board of Advisors.
Kepler College ontving op 10 maart 2000 de eerste autorisatie van de Higher Education Board van de staat Washington.  Het onderwijsprogramma werd goedgekeurd en Kepler College verwierf het recht om studenten op te leiden tot de Liberal Arts Degree en een Masters Degree. Plaats: Seattle, Washington. In 2003 werd ik deel van de vaste staf van docenten aan deze universiteit. Vanwege (veel te zware) aangescherpte eisen op financieel gebied is Kepler College momenteel sluimerend, maar heeft intussen wel de nodige enthousiaste studenten met een erkend diploma afgeleverd.

Wat heb ik deze periode als stimulerend ervaren! Wat zou het mooi zijn wanneer dat op grotere schaal mogelijk zou worden. In deze periode ook begon ik te hopen dat we ook in ons land, of in Europa, een onderwijsinstelling zouden hebben waar studenten inhoudelijk met astrologie bezig konden zijn op HBO of universitair niveau.  Midden jaren 90 begon deze droom post te vatten.

Astrologie op HBO-niveau

Stichting Achernar heeft vanaf 2012 een andere opzet gekregen, waarvan de voorbereidingen in 2009 zijn gestart.Het programma werd  aangepast en uitgebreid om zo veel mogelijk te voldoen aan de opzet en eisen van een HBO-opleiding. Curriculum, modulebeschrijvingen, toetsen en al dies meer hebben we volgens wettelijke regels opgesteld en uitgewerkt, en we zijn in 2011 gestart
De opleiding maakt gebruik van een digitale leeromgeving met meer dan 350 kant en klare lessen die studenten kunnen volgen op de momenten dat het hen uitkomt, en ook zo vaak als ze willen. Daarnaast zijn er online klassen om vragen te beantwoorden en trainingen in de school.
Dat alles is ondergebracht in de Academie voor Toegepaste Astrologie (www.astrologiecollege.nl). Stichting Achernar is daarmee samengesmolten.
We zijn ook gestart met de Snuffelcursus astrologie, die elk voorjaar gegeven wordt en waarin je in drie dagen aan de hand van je eigen horoscoop kennis maakt met de serieuze psychologische astrologie en de allereerste beginselen van het duiden leert. Vooral als je weinig van astrologie weet een leuke kennismaking, waardoor je ook van binnenuit gaat ziet wat een studie astrologie voor je betekenen kan.
De Academie voor Toegepaste Astrologie is opgebouwd in modules; naast volledig student zijn is het voor iedereen ook mogelijk om een enkele module te volgen of het curriculum via losse modules te volgen.
Het is heerlijk om met zo’n diepgang te kunnen werken!

Ook in het buitenland zijn op het gebied van astrologieonderwijs belangrijke ontwikkelingen:
In Amerika heeft Tony Howard de Astrology University opgericht, waaraan ik les geef, en in China zijn er verschillende initiatieven en geef ik les aan de Nodoor School of Astrology in Beijing. Lang leve online lesgeven!

Dasym Research denktank – Freedom Lab

In 1976 begon ik met het bestuderen van de geschiedenis van de astrologie, en zag hoezeer maatschappelijke en culturele ontwikkelingen samenhingen met de ontwikkeling van de astrologie. Maar ook zag ik dat bepaalde planeetpatronen aan de hemel, en de gang van de langzame planeten door de tekens heel duidelijk samenhingen met tijdbeelden. Dat wekte mijn interesse in niet alleen tijdbeelden, maar ook hoe deze uitwerken in politiek, maatschappij en economie. Mijn boek over de astrologische achtergronden van de financiële crisis is daaruit voortgevloeid.
Mijn inzichten op deze gebieden deel ik ook met de multidisciplinaire denktank van Dasym Research BV, waar ik sinds 2012 lid van ben. Deze denktank onderzoekt alle huidige tendensen, ook die niet de voorpagina’s van kranten halen, en ziet een ontwikkeling naar een heel nieuw maatschappelijk en economisch bestel, dat de denktank ‘de verenigingseconomie’ heeft genoemd.
Vanaf oktober 2015 ben ik ook adviseuse van Dasym Investment Strategies en werk met veel plezier samen met een creatief team.

YouTube kanaal

Voor Youtube heb ik een aantal informatieve lessen over astrologie gemaakt met als doel misverstanden over de astrologie uit de weg te ruimen en te laten zien wat een horoscoop werkelijk is. Ook heb ik er een paar lezingen die ik gehouden heb op gezet, en heb ik een aantal lessen over wat angst met mens en maatschappij doet er op gezet. Klik op deze LINK om het kanaal te bezoeken.

Podcasts

Naast een passie voor alles wat samenhangt met de psyche van de mens heb ik ook een passie voor geschiedenis. Historische ontwikkelingen zijn immers het gevolg van een opeenstapeling aan menselijke beslissingen, en ze beïnvloeden mensen op hun beurt weer, en daarnaast ook de wereld van economie en geld.
Sinds mei 2020 ben ik regelmatig in verschillende podcasts hierover te zien geweest; podcasts die heel veel bekeken worden. Ze staan allemaal ook op mijn YouTube kanaal: podcasts met De Nieuwe Wereld, Jorn Luka, Baptiste de Pape, Studenten in Verzet, Café Weltschmerz, etc.

Mens en Maatschappij.

Al het historische en psychologische materiaal, gecombineerd met de actualiteit, heb ik verwerkt in een aantal cursussen en modules: Wereldbepalende Machtsstructuren, De Financieele Wereld, Achtergronden van de huidige crisis, Diepere dynamieken van onze tijd, en NIets is wat het lijkt. Meer cursussen volgen nog.