2024: een nieuw jaar met nieuwe lezingen!

Jubileum-dag Stichting In-Zicht in Joure:
Dag van de Bezieling.

20 mei 2024

Middagprogramma met twee lezingen:
Anna Verwaal: Het belang van bezieling in de geboortezorg.
Karen Hamaker-Zondag: Het licht en de zin van het leven? Dat ben JIJZELF.

Informatjie en boeken: https://www.in-zicht.nl/evenementen/middag-lezingen-op-20-mei/

Er kan ook geboekt worden voor een aansluitend warm en koud vegetarisch buffet, en een avondprogramma met Tijn Touber, voor het programma: https://www.in-zicht.nl/evenementen/de-terugkeer-van-time-bender/

Jungs psychologische typen in de praktijk.
Een verhelderende lezing vol humor en tips.

15 jun i 2024 van 10:30 – 15:30

Wanneer je de eeuwenoude ervaring van de elementen koppelt aan de typologie van Jung, dan gaat er een wereld voor je open. Opeens snap je dat je partner of kinderen iets heel anders verstaan onder bijvoorbeeld het woord ‘mooi’, en heel anders naar de wereld kijken. Je gaat ook plotseling onvoorspelbaar of overdreven gedrag begrijpen, gedrag dat als compensatie uit ons onbewuste komt en niet tot doel heeft anderen te dwarsbomen, maar om zelf weer in balans te komen.

Als je begrijpt hoe het werkt en de typologie van de mensen om je heen snapt, worden dingen waar je je voorheen aan ergerde nu opeens momenten om van te schaterlachen. Je krijgt veel meer humor en veel meer begrip, niet alleen voor anderen, maar vooral ook voor jezelf

Organisatie: Wakker Zeist.
Adres: Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24, 3707 GL Zeist

Opgeven: wakkerzeist@proton.me Je krijgt dan de info om je op te geven toegestuurd.

Astrologie en ontwikkelingen in de wereld

Woensdag 26 juni in Op Hodenpijl, 20 – 22 uur

De serieuze astrologie ziet patronen en tendensen op basis van millennia lang cyclusonderzoek, zowel in persoonlijke horoscopen als in horoscopen van landen, organisaties, bedrijven en meer. Wat kunnen we op basis daarvan zeggen over onze tijd? Jouw lot en dat van de wereld liggen niet vast; elke tendens heeft meerdere uitwerkingsmogelijkheden. Die gaan we verkennen om te zien wat zich nu en in de komende tijd gaat aandienen, en hoe die inzichten, gecombineerd met kennis van de geschiedenis en de actualiteit, ons kunnen helpen koersen in deze indringende tijd.

Een eye-opener!

Informatie en boeken: https://ophodenpijl.nl/evenement/lezing-karen-hamaker/