Jungiaanse psychologie

Voor uitgebreide informatie: www.asfaloth.nl

“De inzichten waar het mij om ging, waarnaar ik zocht, waren in de wetenschap van die dagen nog niet te vinden. Ik moest zélf de oerervaring beleven, bovendien moest ik proberen datgene wat ik beleefd had, te funderen in de realiteit.”
C.G.Jung in “Herinneringen, Dromen, Gedachten”.

Wat Jung beleefde en welke inzichten daaruit zijn gegroeid heeft hij in een indrukwekkende reeks geschriften en boeken neergelegd. Die blijken van onschatbare waarde te zijn bij het geven van therapie en het werken met mensen, voor iedereen die werkzaam is of zal zijn in de hulpverlening. Maar ook je eigen leven, de gebeurtenissen van alledag in en om je heen zijn veel beter te begrijpen vanuit de gezichtspunten van Carl Jung. Toepassing van zijn inzichten in het dagelijks leven leidt tot meer diepte en evenwicht.

Om verantwoord en systematisch te leren werken met deze tak van de psychologie biedt Stichting Odrerir® een driejarige opleiding ‘Symbolische Psychologie op basis van C.G. Jung’ aan. De lessen worden verzorgd door Karen Hamaker-Zondag.

De drie basisjaren

In het eerste jaar maken we kennis met het begrippenkader van Jung, en leggen we een stevig theoretisch fundament. Deze kennis zullen we in het tweede jaar op onszelf leren toepassen, een jaar waarin we de confrontatie met het onbewuste aangaan. We leren dan technieken zoals associatie en imaginatie om dromen en andere uitingen van het onbewuste te kunnen duiden. Na dit jaar zullen we beter in staat zijn om met behulp van de Jungiaanse inzichten processen op grote schaal te analyseren en te begrijpen, zoals groepsprocessen en maatschappelijke ontwikkelingen. Het derde jaar biedt dan ook de synthese van de voorgaande jaren.

Twee verdiepingsjaren

Er is een facultatief  jaar dat eenmaal in de twee jaar wordt gegeven, en waarin we de kennis van de afgelopen drie jaar praktisch gaan toepassen op de Tarot. In dit cursusjaar onderzoeken we de ontwikkelingsgeschiedenis van symboliek vanaf de prehistorie tot ny, en analyseren we de symboliek zoals die op de tarot terecht is gekomen  tot in detail, en leren we aan de hand van deze kennis ook praktisch werken met deze symboliek.

Een ander verdiepingsjaar, dat eveneens eenmaal in de twee jaar wordt gegeven, is het jaar Mythologie, waarin het ontwikkelingsgeschiedenis van het bewustzijn wordt geanalyseerd in het licht van ontwikkelingen in de mythologie, en de symboliek hiervan wordt weer verbonden met de psychische ontwikkelingsstadia van de individuele mens. Daarvoor duiken we diep in de vele dimensies van mythologie; onvermoede en fascinerende dimensies met heel verrassende inzichten.