Stichting Achernar

Stichting Achernar® is in september 1980 opgericht met als specifieke doelstelling de kennis van de astrologie en aanverwante wetenschappen op een zo verantwoord mogelijke wijze te bevorderen en te verbreiden.

Geleidelijk aan groeide de behoefte om het astrologie-onderwijs qua opzet en uitvoering meer in lijn te brengen met de moderne eisen die aan HBO-onderwijs worden gesteld, en dat heeft geleid tot de oprichting van de Academie voor Toegepaste Astrologie, waar Stichting Achernar in opgegaan is.
De Academie voor Toegepaste Astrologie verzorgt een uitgebreide en diepgaande opleiding in e astrologie, die ook per module te volgen is. Stichting Achernar verzorgt jaarlijks een Snuffelcursus Astrologie van drie dagen, waarin je op een speelse en tegelijk serieuze manier kennismaakt met de astrologie aan de hand van je eigen horoscoop, en al een beetje leert duiden. Zie: Snuffelcursus informatie 2018
Zie www.astrologiecollege,nl voor de Academie, en www.asfaloth.nl voor ons hele onderwijsaanbod.


Zowel in het verleden als vandaag de dag merken we hoezeer velen zich een verkeerd beeld vormen van de astrologie, niet in de laatste plaats veroorzaakt door de populaire kranten- en weekbladvoorspellingen en vaak nog een bevooroordeelde of verkeerde kijk op dit vakgebied in de media. Dat heeft tot afwijzing en/of verkeerde verwachtingspatronen geleid.

Het idee dat alles vaststaat bijvoorbeeld, of dat ‘de sterren’ je regelrecht zouden beïnvloeden, lijken bijna onuitroeibare misverstanden. Onze visie is dat de mens wel degelijk een eigen verantwoordelijkheid draagt voor zijn handelen, en dat de horoscoop geen excuus is, integendeel. Het is voor alles  een instrument om jezelf en je drijfveren beter te leren kennen, waardoor het een hulpmiddel tot zelfontplooiing wordt. Behalve op de enorme mogelijkheden die de astrologie biedt, wijzen wij in onze opleiding daarom ook telkens weer op de beperkingen en de ónmogelijkheden en de gevaren. Alleen dan is het naar onze mening mogelijk om op een evenwichtige manier met de astrologie om te gaan.

Een ander hardnekkig misverstand bij de leek is dat de astrologie nooit verandert en dat het een systeem zou zijn dat al eeuwenlang hetzelfde is. Niets is minder waar. In de module Geschiedenis van de Astrologie laten we zien hoe de astrologie zich door alle eeuwen heen heeft ontwikkeld, in samenhang met cultuur en wetenschap.
De astrologie heeft sinds de tweede wereldoorlog stormachtige ontwikkelingen doorgemaakt en werd verrijkt met veel nieuwe inzichten en nieuwe technieken.

Astrologie is een kennisgebied dat over de gehele wereld springlevend is. Om de lessen up-to-date te houden en om studenten te kunnen informeren over nieuwe ideeën en ontwikkelingen, reist Karen Hamaker regelmatig haar het buitenland.